Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01ISG5101
İş Güvenliği Mevzuatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5102
Makine ve Teçhizat
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5103
İş Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5104
İş Güvenliği I
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5105
İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0030,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01ISG5106
Kimyasal Risk Unsurları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5107
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5108
Korunma Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5109
İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5110
Fiziksel Risk Unsurları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5111
Yangından Korunma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5112
Uyarı İşaretleri ve Levha Standartları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5113
Ergonomi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5114
Sosyal Güvenlik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5115
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5116
Psikososyal Risk Etmenleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5117
Risk Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5118
İtfaiye Araç ve Malzeme Bilgisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5119
Acil Durum, Kurtarma ve Sivil Savunma Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5120
Elektrik İş Güvenliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5121
İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5122
Kişisel Koruyucu Donanımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5123
Taşıma ve Depolama İşlerinde İş Güvenliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5124
Biyolojik Risk Unsurları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5125
İş Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5126
İş Hijyeni
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5127
İş Makinalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5128
İtfaiye Mevzuatı ve Yangın Tesisatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5129
İnşaat Mühendisliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00144,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01ISG5130
İSG KAPSAMINDA İŞ KAZALARI İÇİN BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLAMA
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5131
Patlayıcı ortamlar ve yangın
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5132
Acil Durum Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01ISG5133
Radyasyon ve Radyasyon Güvenliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG5134
Radyasyon ve Radyasyon Güvenliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG8501
Proje I
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG8502
Proje II
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ISG9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0030,00
Toplam0,00222,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Acil Durum Yönetimi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Acil Durum, Kurtarma ve Sivil Savunma Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Biyolojik Risk Unsurları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektrik İş Güvenliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergonomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiziksel Risk Unsurları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İnşaat Mühendisliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2 3 3 2 3 4 2 2 1 2 2 3 3 2 3
İSG KAPSAMINDA İŞ KAZALARI İÇİN BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLAMA 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İş Etiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İş Güvenliği I 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İş Güvenliği Mevzuatı 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İş Hijyeni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İş Hukuku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
İş Makinalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İtfaiye Araç ve Malzeme Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İtfaiye Mevzuatı ve Yangın Tesisatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimyasal Risk Unsurları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kişisel Koruyucu Donanımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korunma Politikaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makine ve Teçhizat 1 2 3 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Patlayıcı ortamlar ve yangın 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psikososyal Risk Etmenleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radyasyon ve Radyasyon Güvenliği 4 4 5 5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 4 5
Radyasyon ve Radyasyon Güvenliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risk Analizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Güvenlik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taşıma ve Depolama İşlerinde İş Güvenliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uyarı İşaretleri ve Levha Standartları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yangından Korunma Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0