Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
FIZ-123
Fizik
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-181
Kalkülüse Giriş I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
ORG-101
Genel Botanik
Zorunlu 4 4 Yazdır
ORG-103
Organik Tarımın Genel İlkeleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
ORG-105
Genel Zooloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
ORG-107
Tarla Tarımının İlkeleri
Zorunlu 2 2 Yazdır
ORG-109
Tohum Teknolojileri
Zorunlu 2 3 Yazdır
ORG-111
Organik Ürünler İşleme Teknolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,5030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ORG-102
Tarımsal Ekoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
ORG-104
Tarım ve Çevre
Zorunlu 2 4 Yazdır
ORG-106
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
Zorunlu 2 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ORG-108
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-110
Organik Ürünlerin Pazarlanması
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-112
Organik Süs Bitkileri ve Peyzaj
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-114
Ölçme Bilgisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-116
Yabancı Otlarla Mücadele
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-118
Toprak Bitki Su İlişkileri
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-120
Sistem Analizi ve Tasarımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-122
Çevre Kirliliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
ORG-201
Gübreler ve Gübreleme
Zorunlu 2 3 Yazdır
ORG-203
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Zorunlu 2 3 Yazdır
ORG-205
Tarla Bitkileri
Zorunlu 3 3 Yazdır
ORG-207
Hayvansal Üretim İlkeleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
ORG-209
Tarımda Makine Kullanımı
Zorunlu 3 3 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
ORG-211
Mesleki İngilizce
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-213
Genetik
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-215
İşletme Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-217
Et Üretimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-219
Hayvan Davranışları
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-221
Park ve Süs Bitkileri Zararlıları
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-223
Üzümsü Meyveler
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-225
Topraksız Yetiştiricilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
ORG-202
Arıcılık ve Tozlaşma
Zorunlu 3 3 Yazdır
ORG-206
Fide ve Fidan Yetiştirme
Zorunlu 4 4 Yazdır
ORG-208
Bahçe Bitkileri
Zorunlu 4 4 Yazdır
ORG-210
Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği
Zorunlu 4 4 Yazdır
ORG-216
Bitki Koruma
Zorunlu 3 4 Yazdır
ORG-212
İleri Mesleki İngilizce
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-214
Fitoterapi
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Toplam89,50120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu
BAS-808
Ticari Belgeler
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-801
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-802
Genel İletişim Bilgisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
IKY-807
E-Ticaret
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-801
İş Etiği
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-802
Kariyer Planlaması
Seçmeli 2 3 Yazdır
SUR-801
Türkiye- AB İlişkileri
Seçmeli 2 3 Yazdır
SUR-802
Küreselleşme
Seçmeli 2 3 Yazdır
YRL-802
Güncel Ekonomik Sorunlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi DERYA GÜLOĞLU  
e-mail : guloglu@isparta.edu.tr  
Telefon : 0246 341 2363  
Fax : 0246 341 2042  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi DERYA GÜLOĞLU  
e-mail : guloglu@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 341 2363  
Fax : 0246 341 2042  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu, AKSU  
Genel Bilgi : Geleneksel tarımla yapılan tek yönlü üretimdeki aşırı sentetik zirai ilaçlama ve gübreleme ile yıllardır sömürülüp kirletilen toprağın yapısını iyileştirerek gelecek nesillere daha sağlıklı ürünler yetiştirme fırsatı verebilmek için organik tarım yapılması gerekmektedir. Organik tarım, sürdürülebilir bir ekosistem, güvenli gıda, sağlıklı beslenme, sosyal adalet ve hayvanlar için bir sistem yaklaşımıdır. Organik tarımda sentetik zirai ilaçlar, gübreler, tüm sentetik koruyucular ve genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımı yasaktır. Organik tarım programı orta büyüklükteki veya daha büyük tarım tesislerinde tarım ve organik tarım tekniklerinin bilinçli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli bilgi ve beceriye sahip, bu tesislerde aktif görevler alabilen, organik tarım koşullarında üretilecek ürünlerin üretim, işleme, nakliye ve pazarlama zincirinde yine organik tarım açısından gerekli düzenlemeleri ve tedbirleri alabilen, bu alanda hizmet veren kamu ve özel kuruluşlarına hizmet verebilecek çevre ve insan sağlığı bilincine ve doğa sevgisine sahip meslek elemanı grubunun oluşturulmasını amaçlar. Organik tarım programından mezun olanlar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri, Organik tarım işletmelerinde, Organik pazarlarda, Organik üretime girdi (tohum, organik gübre, organik tarımsal mücadele) sağlayacak özel sektör kuruluşlarında, Organik ürün sertifikası veren kuruluşlarda, Küçük ve orta ölçekli tarıma dayalı sanayilerde ve KOBİ'lerde çalışabilir, Kendi arazilerinde organik tarım yapabilirler.  
Edinilen Ünvan : Organik Tarım Teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi : Organik Tarım Programı, çağdaş organik tarım ilkelerini kapsayan 2 yıl süreli bir programdır. Öğrenciler, programa başladıkları birinci yıldan itibaren derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin derse devam durumu dersi veren öğretim görevlisinin sorumluluğundadır. Zorunlu ve teknik seçmeli derslerin tümünde yazılı sınav yapılmaktadır. Vize sınavları yarıyılın 7. haftasında yapılır. Öğrenciye her yarıyılda 1 adet vize sınavı yapılır. Vize sınav tarihleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından duyurulur. Vize sınavlarına ilaveten, öğrenciler her yarıyılda 1 adet final sınavına girmek zorundadırlar. Final sınavlarının tarihi ve yeri yine Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenir ve duyurulur. Öğrenciler, Meslek Yüksekokulu İdare Komisyonu tarafından kabul edilebilir gerçek ve geçerli bir neden varsa giremediği herhangi bir sınava ait mazeret sınavına alınabilir. Zorunlu olmayan derslerin vize ve/ veya final sınavları dersin sorumlusu tarafından düzenlenir. Bu şartlar altında, yarıyıl boyunca yapılan çalışmaların değerlendirilmesiyle dönem notu verilir. Teknik olmayan seçmeli derslerde, değerlendirme metodunu öğrenci ve dersin sorumlusu beraber belirlerler. Öğrencilerin derslerdeki başarı durumu "başarılı" olarak transkript kayıtlarına geçer. Öğrenciler 2. ve 4. yarıyıl sonunda toplam 30 gün kendi alanındaki herhangi bir kamu veya özel kurululta yaz stajı yaparlar.  
Kabul Koşulları : ÖSYM tarafından yapılan ÖSS veya YÖS sınavlarından öngörülen puanı almış olmak  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Resmi ilköğretimin tanınmasıyla ilgili kanun ve yönetmelikler tanımlanmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denkliği kabul edilen meslek yüksekokulu programları arasında transfer yapılabilir. Ayrıca Meslek Yüksekokulundan mezun olarak Dikey Geçiş Sınavı'nı kazananlar lisans eğitimine devam edebilirler. Mezun olduğu programda aldığı dersler dikkate alınarak öğrencilerin alacağı dersler İlgili bölüm tarafından belirlenir. Türk Yüksek Eğitim-Öğretim Birimleri'nde resmi yada resmi olmayan önceki eğitimlerin tanınması başlangıçta belirlenmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde de aynı yöntem takip edilmektedir. Bununla birlikte her senenin başında bilgisayar bilimleri ile ilgili muafiyet sınavı düzenlenir. Bu derslerin yeterliliğini kendi kendine veya diğer şekillerde tamamlamış ve bu dersin öğrenme çıktılarını alan öğrenciler muafiyet sınavına girme hakkını kazanır. Bu sınavı geçen öğrenciler sene içinde bu dersten muaf tutulurlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Programın hedefi; mezun olacak öğrencilerin, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarında sorumluluk alabilecek düzeyde bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmasını sağlayarak meslek elemanı ihtiyacına cevap verilmesine katkıda bulunmaktır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Organik Tarım Bölümü’nde önlisans derecesine sahip olanlar çeşitli devlet ve özel sektör kurumlarında istihdam edilebilirler. Temel devlet sektörü organik tarım teknikerliğiyle alakalı olan devlet kuruluşlarıdır. Organik tarım teknikerleri tekniker ünvanlarıyla sektör içinde önemli bir role sahiptirler. Bugünün teknikerleri alanlarıyla ilgili olan yetiştiricilik, pazarlama, üretim, muhafaza, yem üretimi, organik hayvan yetiştiriciliği gibi sektörlerde görev alabilirler. Bütün bunlar organik tarım teknikerlerinin üretim alanında gelişen teknolojileri üretim sahalarına yansıtmasıyla mümkündür. Su ürünleri teknikerleri kalite ve süreç kontrol, üretim, güvenlik, araştırma, teknik destek, satış ve pazarlama alanlarında teknik veya yönetici personel pozisyonunda çalışabilirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar mezun oldukları bölümü kabul eden fakültelere geçiş yapabilirler.  
Programın Amaçları : Dünyada ve ülkemizde hızlı gelişme gösteren organik tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik eleman ihtiyacını karşılamak ve bu alanda var olan bilgi birikimi ile teknolojilerin karşılanması konusunda donanımlı teknik elemanlar yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Yarıyıl içi değerlendirmeler toplamının % 40'ı Yarıyıl sonu sınavının % 60'ı  
Mezuniyet Koşulları : Mezun olabilmek için ulusal kredi sistemine göre 70 (65-75) krediyi tamamlamak. Ayrıca AKTS sisteminde dönemlik 30 toplam 120 krediyi tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı (Derslerin teorik bölümleri sınıfta, uygulamaları ise laboratuarda veya arazide öğretilir)  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları