Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
CKK-101
Çevre Esasları
Zorunlu 3 4 Yazdır
CKK-103
Biyoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
CKK-105
Teknik Resim
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
CKK-107
Genel Mikrobiyoloji
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
FIZ-123
Fizik
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-607
Genel Kimya
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
MAT-181
Kalkülüse Giriş I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
CKK-102
Çevre Kimyası ve Laboratuar Teknikleri
Zorunlu 3 5 Yazdır
CKK-104
Ekoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
CKK-106
Temel İşlemler
Zorunlu 3 4 Yazdır
CKK-108
Bilgisayar Destekli Tasarım
Zorunlu 2 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
CKK-110
Kentleşme ve Çevre Sorunları
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-112
İş Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-114
Yerel Yönetimler
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-116
Halk Sağlığı
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-118
Toprak Bilgisi ve Toprak Kirliliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-120
Grafik ve Tasarım
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
CKK-201
Su Kirliliği ve Kontrolü
Zorunlu 3 3 Yazdır
CKK-203
Katı Atıklar
Zorunlu 3 3 Yazdır
CKK-205
Hava Kirliliği ve Kontrolü
Zorunlu 2 3 Yazdır
CKK-207
Anaerobik Arıtmanın Temel İlkeleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
CKK-209
Atıkların Geri Kazanımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-211
Katı Atık Tesislerinin İşletimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-213
İnsan Kaynakları Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-215
Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 14001
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-217
Proje Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-219
Arıtma Çamurları
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-221
Yeraltı Suyu Kirlenmesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-225
Web Tasarımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-229
Gürültü Kirliliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-231
Çevre Ekonomisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
CKK-202
Atıksuların Arıtılması
Zorunlu 3 3 Yazdır
CKK-204
Su Temini ve İçme Suyu Arıtımı
Zorunlu 3 3 Yazdır
CKK-206
Endüstriyel Kirlilik ve Kontrolü
Zorunlu 3 3 Yazdır
CKK-210
Çevre Hukuku
Zorunlu 2 2 Yazdır
CKK-212
Yönlendirilmiş Çalışma
Zorunlu 1 2 Yazdır
CKK-222
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Zorunlu 2 3 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
CKK-214
Arıtma Ekipmanları
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-216
Arıtma Tesisi İşletimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-218
Endüstrilerde Temiz Üretim
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-220
Tesis Planlama
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Toplam87,00120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
BPR-804
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
ELO-807
Hobi Elektroniği
Seçmeli 2 3 Yazdır
ENR-802
Alternatif Enerji Kaynakları
Seçmeli 2 3 Yazdır
GAZ-804
Güneş Kollektörleri Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi ÖMER ERDOĞAN  
e-mail : omererdogan@sdu.edu.tr  
Telefon : 4414334  
Fax : 4415300  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi ÖMER ERDOĞAN  
e-mail : omererdogan@sdu.edu.tr  
Telefon : 4414334  
Fax : 4415300  
Adres : Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yalvaç-Isparta  
Genel Bilgi : Ülkemizde ve dünyada artan nüfus, hızlanan kentleşme ve gelişen sanayileşmenin meydana getirildiği toprak, su, hava, gürültü kirliliği ve ekolojik dengedeki degişimler ile ilgili sorunlar üzerine araştırma yapan ve bu olumsuzlukları önlemeye çalışan ara elemanları yetiştirmeye yönelik bir önlisans bölümüdür. Bu bölüm mezunları çevre müdürlüklerinde veya özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler.  
Edinilen Ünvan : Çevre Teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi : -  
Kabul Koşulları : Meslek liselerinin Çevre Sağlığı ve Çevre Sağlığı Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar programa sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde ÖSYM Başkanlığı tarafından yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve program için belirlenen sayısal puanı almaları halinde programa yerleştirilebilirler.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 1.Yabancı Dil (I ve II) 2. Matematik 3. Bilgisayar uygulamaları 4. Türk Dili 5. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I ve II)  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Çevre yönetim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi, doğal ve insan yapımı çevrenin korunması ve geri kazanımı; atık su toplama, arıtma ve alıcı ortama verme konularındaki her tür tesislerin tasarım ve planlama; hava, su, toprak gibi farklı çevresel kesimlerden numune alım, analiz ve değerlendirme çalışmaları; endüstriyel kirlenmenin önlenmesi ile ilgili ısıtma sistemi ve yakıt seçimi, baca gazlarının arıtımı tasarım; altyapı teknolojisi olarak isimlendiren her türlü şehirsel ve endüstriyel alanlara su temini, su iletimi, su dağıtımı ve su arıtımı konularında, tasarım planlama yapabilen teknik ara elemanlar yetiştirmek hedeflenmektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : -  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Çevre Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.  
Programın Amaçları : Bu programın amacı, çevre kirliliğine yol açan etkenlerin belirlenmesi, çevrenin bozulmadan korunmasına yönelik araştırma ve incelemelerin neler olduğu, çevre sorunları ile ortaya çıkan problemlerin sağlık, sosyal ve kültürel yönleri ile nasıl incelendiği ve bu problemlerin çözümünde en uygun yöntemlerin gösterilmesi; gelişen teknoloji ve neden olduğu kirlenme ile ilgili yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek, ülkemizin çevre standartlarına uygun kullanım, arıtma, geri kazanma, depolama, taşıma ve inceleme konularında kaliteli ara kademe elemanı yetiştirmektir  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Herhangi bir ders için başarılı olma durumu, dersin sorumlu öğretim üyesi/elamanı tarafından yönlendirilen yarıyıl içi çalışmalarından (arasınav, kısa sınav, ödev, proje, sunum vb.) alınan toplam notun %40'ı ve yarıyıl sonu sınavından alınan notun %60'ının toplanıp, elde edilen notun Üniversitemizce uygulanan Bağıl Değerlendirme Sistemine göre harf notuna dönüştürülmesi ile belirlenir.  
Mezuniyet Koşulları : Programın ders müfredatında belirtilen dersleri alan ve kurum stajını başarı ile tamamlayan mezun adaylarının mezuniyet için dörtlük not sistemi üzerinden 2,00 genel not ortalamasına ve ayrıca ulusal kredi sistemine göre toplam en az 80 veya en fazla 100 krediye sahip olmaları gerekir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Programda tam zamanlı olarak I. öğretimde eğitim verilmektedir  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Fizik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalkülüse Giriş I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevre Esasları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoloji 4 3 3 1 1 1 1 1 2 4 0 0 0 0 0
Genel Mikrobiyoloji 4 3 0 2 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıkların Geri Kazanımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katı Atık Tesislerinin İşletimi 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 0 0 0 0
Arıtma Çamurları 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 0 0 0 0
Gürültü Kirliliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevre Ekonomisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Su Kirliliği ve Kontrolü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katı Atıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hava Kirliliği ve Kontrolü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anaerobik Arıtmanın Temel İlkeleri 4 4 1 5 4 4 1 3 3 3 0 0 0 0 0
Çevre Hukuku 4 4 5 3 4 4 2 5 5 5 4 2 0 0 0
Yönlendirilmiş Çalışma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevresel Etki Değerlendirmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endüstriyel Kirlilik ve Kontrolü 4 5 0 5 4 3 1 4 5 3 0 0 0 0 0
Su Temini ve İçme Suyu Arıtımı 3 5 0 3 2 1 1 4 4 3 0 0 0 0 0
Atıksuların Arıtılması 3 4 5 5 4 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0
Arıtma Ekipmanları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endüstrilerde Temiz Üretim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0