Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
DET-101
Dericiliğe Giriş
Zorunlu 4 4 Yazdır
DET-103
Temel Makine Bilgisi
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
DET-105
Deri Uygulamalarına Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
DET-107
Deri Histolojisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
DET-109
Genel Deri Teknolojisi
Zorunlu 4 5 Yazdır
DET-111
Genel Matematik
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-601
Genel Kimya l
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
DET-102
Organik Kimya
Zorunlu 2 3 Yazdır
DET-104
Deri İşleme Teknolojisi
Zorunlu 4 5 Yazdır
DET-106
Deri Makinaları
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
DET-108
Tabaklama Maddeleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
DET-110
Deri Sanayi ve Çevre İlişkileri
Zorunlu 2 3 Yazdır
DET-112
Uygulamalı Dericilik
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5032,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
DET-201
Deri Bitirme İşlemi(Finisaj)
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
DET-203
Özel Deri İşleme Teknolojisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
DET-205
Deri Kimyası
Zorunlu 2 3 Yazdır
DET-207
Giysilik Deri İşleme Teknolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
DET-209
Analitik Kimya
Seçmeli 2 3 Yazdır
DET-211
Deri Süs Eşya Ürünleri Tekniği
Seçmeli 2 3 Yazdır
DET-213
Deride Teknik Resim
Seçmeli 2 3 Yazdır
DET-215
Giysilik Deri Uygulaması
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
DET-202
Küçükbaş Deri İşleme Teknolojisi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
DET-204
Büyükbaş Deri İşleme Teknolojisi
Zorunlu 2,5 5 Yazdır
DET-206
Kösele İşleme Teknolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
DET-208
Kürk Teknolojisi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
DET-210
Büyükbaş Deri Uygulaması
Seçmeli 2 3 Yazdır
DET-212
Deri İşletmesi Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
DET-214
Deri Eşya Üretim Tekniği
Seçmeli 2 3 Yazdır
DET-216
Deri Konfeksiyon
Seçmeli 2 3 Yazdır
DET-218
Deri Boyaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,5030,00
Toplam88,50122,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
BPR-804
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
ELO-807
Hobi Elektroniği
Seçmeli 2 3 Yazdır
ENR-802
Alternatif Enerji Kaynakları
Seçmeli 2 3 Yazdır
GAZ-804
Güneş Kollektörleri Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. Ahmet ORPAK  
e-mail : ahmetorpak@sdu.edu.tr  
Telefon : 4414334  
Fax : 4415300  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. Ahmet ORPAK  
e-mail : ahmetorpak@sdu.edu.tr  
Telefon : 4414334  
Fax : 4415300  
Adres : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YALVAÇ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YALVAÇ/ISPARTA  
Genel Bilgi : Dericilik Programı yüksek öğrenim düzeyinde Dericilik bilimine yönelik teorik ve uygulamalı literatürü öğrencilere yüklemeye gayret ederek piyasanın ihtiyaç duyduğu deri işleme elemanının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüzde, zamanın gerektirdiği dericilik teknikleri bölümümüz öğrencilerine piyasanın ihtiyacından hareketle teorik ve uygulamalı olarak aktarılmaya çalışılmakta, öğrencilerin güncel teknik çalışmaları takip edilerek de yetiştirilmesi sağlanmaktadır.  
Edinilen Ünvan : DERİ TEKNİKERİ  
Yeterlilik Düzeyi : Bölümümüzde öğreten merkezli eğitimden öğrenen merkezli eğitime geçilmiş, bağımsız hareket edebilen, eleştirel düşünebilen, uygulama becerisine sahip, öz değerlendirme yapabilen ve kendi öğrenme süreci üzerinde etkili olabilen bireylerin yetiştirilmesine önem verilmektedir  
Kabul Koşulları : Lise Diploması, ÖSYM belgesi  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Bölümümüzde öğreten merkezli eğitimden öğrenen merkezli eğitime geçilmiş, bağımsız hareket edebilen, eleştirel düşünebilen, uygulama becerisine sahip, öz değerlendirme yapabilen ve kendi öğrenme süreci üzerinde etkili olabilen bireylerin yetiştirilmesine önem verilmektedir. Buradan mezun öğrencilerimiz DGS sınavları ile dericilik ile alakalı ,lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Programın amacı özel sektör işletmelerinedericilik alanında meslek elemanı yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca temel dericilik bilgi ve becerileri yanında teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Programı bitiren öğrencilere önlisans diploması ile Dericilik Teknikeri unvanı verilmektedir. Bölümün temel hedefi, mezunların deri Atölyelerinde, istihdam edilme düzeyine katkıda bulunmaktır  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezun olan öğrenciler, özel sektörde ara eleman olarak işe başlamaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Örgün öğretim yapan Mühendislik Fakültelerinin Deri Mühendisliği Bölümüne sınavla geçiş yapmak. Mezuniyetten sonra Açık Öğretim fakültesinin İşletme veya İktisat Bölümüne sınavsız olarak dikey geçiş yapmak. özel sektördeki deri fabrikalarında teknik eleman olarak çalışmak,deri kimyasalları tanıtım ve satış yapan firmalarda teknik elemanolarak çalışmak  
Programın Amaçları : Üretimin tüm aşamalarını ayrıntılı bir biçimde işleyerek öğrencilerine Deri işletme yapısı, yönetimi, iş akışı konularına hakim, temel bilgi ve becerilere sahip olacak şekilde, üniversite - sanayi işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarla uzmanlık kazandırarak farklı niteliklere sahip deri laboratuvar cihazlarını, işleme makinelerini kullanabilen, deri üretimi ile ilgili gerekli becerilere sahip, meslek elemanları yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : 1 ara sınav,1 yıl sonu sınavı yapılmaktadır. ara sınavın başarıya oranı %40, yıl sonu sınavının başarıya oranı % 60 tır.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları