Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
BPR-804
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
ELO-807
Hobi Elektroniği
Seçmeli 2 3 Yazdır
ENR-802
Alternatif Enerji Kaynakları
Seçmeli 2 3 Yazdır
GAZ-804
Güneş Kollektörleri Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. Ayfer Sultan GENÇ  
e-mail : ayfergenc@sdu.edu.tr  
Telefon : 4414334  
Fax : 4415300  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. Ayfer Sultan GENÇ  
e-mail : ayfergenc@sdu.edu.tr  
Telefon : 4414334  
Fax : 4415300  
Adres : Yalvaç Teknik Blimler Meslek Yüksekokulu - (32400) Yalvaç / ISPARTA  
Genel Bilgi : Kamu kuruluşlarının ve özel sektörün giyim ve tekstil ile ilgili taleplerini karşılayabilecek, kendine güvenen, mesleki bilgi ve becerileri kazanmış, bireysel ve ekip çalışması ruhunu kavramış, kendini yazılı, sözlü ve tasarımlarıyla ifade edip iletişim kurabilen, mesleki ve etik sorumluluklar çerçevesinde çalışmalarını yürütebilen "Giyim Üretim Teknikerleri" yetiştirmektir.  
Edinilen Ünvan : Moda ve Konfeksiyon Tasarım Uzmanı  
Yeterlilik Düzeyi : Mezunlarımız eğitimleri sırasında edindikleri bilgi ve beceriler sayesinde geniş bir sektör yelpazesi içinde yüksek sorumluluk isteyen görevler üstlenmektedirler.Tekstil sektörünün gereksinmelerine uygun yaratıcı, yenilikçi ve üretken kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim programlarından biriyle bilgi donanımı tamamlayan öğrenci ilgili alandaki gereksinime katkıda bulunmak üzere mezun olur  
Kabul Koşulları : Lise Diploması  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Öğretmen merkezli eğitimden öğrenci merkezli eğitime geçilmiş, bağımsız hareket edebilen, eleştirel düşünebilen,uygulama becerisine sahip,öz değerlendirme yapabilen ve kendi öğrenme süreci üzerinde etkili olabilen bireylerin yetiştirilmesine önem verilmiştir  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Mezunlarımız eğitimleri sırasında edindikleri bilgi ve beceriler sayesinde geniş bir sektör yelpazesi içinde yüksek sorumluluk isteyen görevler üstlenmektedirler.Tekstil sektörünün gereksinmelerine uygun yaratıcı, yenilikçi ve üretken kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim programlarından biriyle bilgi donanımı tamamlayan öğrenci ilgili alandaki gereksinime katkıda bulunmak üzere mezun olur  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bugüne kadar verdiği mezunlarının yarısından fazlası profesyonel iş hayatına geçmiş,dörtte biri iseeğitimlerini lisans üstü seviyede sürdürmeyi tercih etmiştir. Mezunların bir bölümü ise kendi işlerinin kurmuştur. lisans eğitimlerine devam eden öğrencilerin bir bölümü farklı üniversitelerde Tekstil Mühendisliği bölümünde eğitimlerini sürdürmektedir. İplik, dokuma, terbiye,örme,konfeksiyon dallarında üretin yapan işyerlerinde devam etmektedir.TBMYO öğretim elemanlar mezunlarla iletişimini devam ettirip, hem karşılaştıkları problemlerin çözümüne yardımcı olmakta, kem de başarıları ile gurur duymaktadır  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : -Fakültelere dikey geçiş imkanının bulunması -Açık Öğretim yoluyla lisans tamamlama imkanı  
Programın Amaçları : Tekstil işletmelerinin yapısını tanıyan - İplik,Dokuma,Terbiye,Konfeksiyon atölyelerinin akışı hakkında temel bilgilere sahip - Kalite Kontrol laboratuar cihazlarını kullanabilen - İş akışını izleyerek değerlendiren,problem çözebilen ve gerekli önlemleri alabilen - Çağdaş teknolojiyi kullanabilen - Kaynakları değerlendirerek maliyet hesabı yapabilen - İnsanlarla sağlıklı iletişim kurabilen meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bir dersin başarı notu Bağıl Değerlendirme Yöntemi kullanılarak bulunur.Bu yönteme göre bir öğrencinin bir dersdeki başarı notunun belirlenmesi için,ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarı yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır.100 üzerinden ham notlar,sınıfın genel başarı düzeyi,notların dağılışı,sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak harfli sistem veya 4'lük sisteme uyarlanır.  
Mezuniyet Koşulları : Önlisans öğretimini tamamlayan öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gereklidir. Mezuniyet genel not ortalaması 4.00 üzerinden hesaplanır; bu ortalama hesaplanırken alınan tüm dersler hesaba katılır. Stajını tamamlamış olmak  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Anlatma yöntemi, daha çok yorumlayıcı, açıklayıcı, belirtici ve aydınlatıcı özellikleriyle vurgulanır, görsel sunumlarla desteklenir ve uygulamalarla tamamlanır.Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yerinde uygulama yapma ve görme imkanları sunulur.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları