Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ULT-101
Genel İşletme
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-103
Matematik-1
Zorunlu 3 3 Yazdır
ULT-107
İktisada Giriş-1
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-109
Bilgisayar Kullanımı ve Ofis uygulamaları
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
ULT-111
Finansal Muhasebe-1
Zorunlu 3 5 Yazdır
ULT-113
Genel Hukuk
Zorunlu 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ULT-102
Yönetim ve Organizasyon
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-104
Matematik-2
Zorunlu 3 3 Yazdır
ULT-106
İktisada Giriş ll
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-108
Pazarlama
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-110
Finansal Muhasebe-2
Zorunlu 3 5 Yazdır
ULT-112
Ticaret Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
ULT-201
Mesleki İngilizce-1
Zorunlu 2 3 Yazdır
ULT-203
İstatistik-1
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-205
Uluslararası Ticaret Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-207
Uluslararası İşletmecilik
Zorunlu 3 5 Yazdır
ULT-209
Dış Ticaret İşlemleri-I
Zorunlu 3 5 Yazdır
ULT-211
Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı
Zorunlu 3 5 Yazdır
ULT-213
Maliyet Muhasebesi
Zorunlu 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
ULT-202
Mesleki İngilizce-II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ULT-204
İstatistik-II
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-206
Uluslararası Pazarlama
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-208
Ticari ve Mali Matematik
Zorunlu 3 3 Yazdır
ULT-210
Dış Ticaret İşlemleri-II
Zorunlu 3 5 Yazdır
ULT-212
Gümrük Mevzuatı
Zorunlu 3 3 Yazdır
ULT-214
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-216
Uluslararası İktisat
Zorunlu 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
ULT-301
Yabancı Dilde Konuşma ve Yazma Becerileri
Zorunlu 2 3 Yazdır
ULT-303
Gümrükleme İşlemleri ve Serbest Bölgeler
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-305
İnsan Kaynakları Yönetimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-307
Girişimcilik
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-311
Dış Ticaret İşlemleri Teşvikleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-313
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-315
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
ULT-302
Yabancı Dilde Sunum Becerileri
Zorunlu 2 3 Yazdır
ULT-304
Etkili İletişim ve Sunum Yöntemleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-306
Yönetim Bilişim Sistemleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-308
Lojistik Yönetimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-309
Stratejik Yönetim
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-310
Uluslararası İlişkiler
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-312
Finansal Yönetim
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
ULT-401
Yabancı Dilde Seminer I
Zorunlu 2 4 Yazdır
ULT-403
Dış Ticarette Yazışma ve Raporlama Teknikleri
Zorunlu 3 5 Yazdır
ULT-405
Örgütsel Davranış
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-407
Üretim Yönetimi (Planlama)
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-409
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-411
Dış Ticaret Belge ve Uygulamaları
Zorunlu 3 5 Yazdır
ULT-413
Güncel Ekonomik Sorunlar
Zorunlu 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
ULT-402
Yabancı Dilde Seminer II
Zorunlu 2 4 Yazdır
ULT-404
Para ve Banka
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-406
Endüstri 4.0
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-408
Uluslararası Finans
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-410
Davranışsal İktisat
Zorunlu 3 4 Yazdır
ULT-412
STAJ
Zorunlu 0 8 Yazdır
ULT-414
Bitirme Projesi
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Toplam171,50240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
BNK-801
Proje Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
BNK-802
Toplam Kalite Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MFY-802
Halkla İlişkiler ve Örgütsel İletişim
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi ESRA ZEYNEL  
e-mail : esrazeynel@sdu.edu.tr  
Telefon : 05330188793  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi ESRA ZEYNEL  
e-mail : esrazeynel@sdu.edu.tr  
Telefon : 05330188793  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan : Dr. Öğretim Üyesi  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Yükseköğrenim kurumu sınavında bölüm taban puanının üzerinde puan almış olmak  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Dikey geçiş ve yatay geçiş olanakları mevcuttur  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Uluslararası Arenada faaliyet gösteren işletmelere yönetici ve lider yetiştirmek  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları : İşletmecilik ve uluslararası işletmecilik temel kavramlarını anlama, İşletmenin temel fonksiyonları, İşletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, İşletmeler ve çevreleri, İşletmenin amaçları, Fizibilite etütleri, Firmalar arası İşbirlikleri ve Girişimcilik konularını anlama, anlatma ve kullanma.İş/ işletme kurma gereklerini kavrama, örgütsel düzeyde analiz etme ve tasarlama İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama; İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrama.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : temelde 1 vize (%40) ve 1 final (%60) ancak dersi veren öğretim üyesi tarafından ödevler belirlenebilir.  
Mezuniyet Koşulları : Yök'ün koşullarına uygun olarak  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Genel İşletme 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 2
Matematik-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İktisada Giriş-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Kullanımı ve Ofis uygulamaları 5 5 5 1 1 1 4 5 3 5 4 1 0 0 0
Finansal Muhasebe-1 3 2 1 3 1 1 2 2 1 1 3 3 3 1 1
Genel Hukuk 2 2 3 4 5 3 2 5 3 4 2 2 5 2 1
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili I 2 3 3 4 2 2 5 2 3 2 5 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticaret Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Muhasebe-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pazarlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematik-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İktisada Giriş ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yönetim ve Organizasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0